PIN LAPTOP TOSHIBA SATELLITE C800D C805 C840 C845 C850 C855 C870 C875 L800D L805 L830 L835 L840 L845
PIN LAPTOP TOSHIBA SATELLITE C800D C805 C840 C845 C850 C855 C870 C875 L800D L805 L830 L835 L840 L845
PIN LAPTOP TOSHIBA SATELLITE C800D C805 C840 C845 C850 C855 C870 C875 L800D L805 L830 L835 L840 L845
PIN LAPTOP TOSHIBA SATELLITE C800D C805 C840 C845 C850 C855 C870 C875 L800D L805 L830 L835 L840 L845
PIN LAPTOP TOSHIBA SATELLITE C800D C805 C840 C845 C850 C855 C870 C875 L800D L805 L830 L835 L840 L845
PIN LAPTOP TOSHIBA SATELLITE C800D C805 C840 C845 C850 C855 C870 C875 L800D L805 L830 L835 L840 L845

PIN LAPTOP TOSHIBA SATELLITE C800D C805 C840 C845 C850 C855 C870 C875 L800D L805 L830 L835 L840 L845

Liên hệ

PIN LAPTOP TOSHIBA SATELLITE C800D C805 C840 C845 C850 C855 C870 C875 L800D L805 L830 L835 L840 L845

Địa chỉ bán hàng:
272 Hoàng Diệu 2, P.Linh Chiểu, Q.Thủ Đức, TPHCM
Chi tiết

- Dung lượng: 58wh
- Số Cells: 6 Cell
- Voltage: 10.8 V

- Bảo hành 12 tháng